Лучшая бригада 2019 года

Итоги 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Скарубский А.М., ф. Моткин Е.А., ф. Кацер  Т.Д.

Подстанция №3 — вр. Труфанов А.В., ф. Сенина Г.Н., ф. Бородин М.М.

Подстанция №4 — вр. Шарова Т.С.,  ф. Кузнецов Е.А., ф. Антипин Р.А.

Подстанция №5 — вр. Симонова А.О., ф. Юркин И.Н., ф. Шабоха Е.А.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Голдман Е.П., ф. Егорова Е.В.

Январь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Прохоренко А.А., ф. Кондратьева Е.В., ф. Шевчук М.Г.

Подстанция №2 — вр. Скарубский А.М., ф. Моткин Е.А., ф. Кацер Т.Д.

Подстанция №3 — вр. Архипов О.С., ф. Маслова Е.А., ф. Бородин М.М.

Подстанция №4 — вр. Куваев Е.В., ф. Бегель А.В., ф. Серенкова С.В.

Подстанция №5 — вр. Федорова И.В., ф. Попова Т.Ю., ф. Тихомирова Е.С.

Подстанция №6 — вр. Сердюк В.В., ф. Шатрова Н.А., ф. Гладков В.В.

Февраль 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Мочалова О.А., ф. Лещенко Н.В.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Болдырева Т.В., ф. Давыдова Р.А.

Подстанция №3 — вр. Кисина Л.И., ф. Чертков С.Г., ф. Волкова Т.В.

Подстанция №4 — вр. Куваев Е.В., ф. Огнева Л.П., ф. Антипин Р.В.

Подстанция №5 — вр. Толстиков Д.В., ф. Левченко Д.С., ф. Лобинцева М.В.

Подстанция №6 — вр. Козак В.С., ф. Шатрова Н.А., ф. Егорова Е.В.

Март 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Прудникова Л.В., ф. Тебенькова Т.В., ф. Варкина Т.И.

Подстанция №3 — вр. Кисина Л.И., ф. Чертков С.Г., ф. Волкова Т.В.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н.,  ф. Плотникова Л.А., ф. Дрейман Р.Р.

Подстанция №5 — вр. Федорова И.В., ф. Королева Ж.В., ф. Ковалева Е.И.

Подстанция №6 — вр. Бежок А.М., ф. Гладков В.В., ф. Стоянова Л.В.

 Апрель 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Болдырева Т.В., ф. Елшина Л.В.

Подстанция №3 — вр. Павловский В.В., ф. Костенко Т.В., ф. Мальцева О.Н.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н.,  ф. Плотникова Л.А., ф. Антипин Р.В.

Подстанция №5 — вр. Хвоина И.В., ф. Юркин И.Н., ф. Левченко Д.С.

Подстанция №6 — вр. Козак В.С., ф. Егорова Е.В., ф. Шатрова Н.А.

 Май 2019 года

Подстанция №1 — вр. Агишев Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Булак А.Е., ф. Лупа Н.Л., ф. Кажарская Г.В.

Подстанция №3 — вр. Пивоварова Ж.А., ф. Сенина Г.Н., ф. Федоров А.А.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н.,  ф. Плотникова Л.А., ф. Соловьев А.С.

Подстанция №5 — вр. Федорова И.В., ф. Хотов Д.С., ф. Дорогова О.М.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Ануфриева Е.В., ф. Голдман Е.П.

 Июнь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Болдырева Т.В., ф. Елшина Л.В.

Подстанция №3 — вр. Архипов О.С., ф. Хлопонина О.А., ф. Чертков С.Г.

Подстанция №4 — вр. Петров Е.В.,  ф. Соловьев А.С., ф. Серенкова С.В.

Подстанция №5 — вр. Федорова И.В., ф. Хотов Д.С., ф. Кузнецов Е.В.

Подстанция №6 — вр. Козак В.С., ф. Егорова Е.В., ф. Шатрова Н.А.

Июль 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Тарасов Е.А., ф. Лоскутников С.Г., ф. Коровкина Е.С.

Подстанция №3 — вр. Труфанов А.В., ф. Федоров А.А., ф. Бородин М.М.

Подстанция №4 — вр. Шарова Т.С.,  ф. Кузнецова Е.А., ф. Пимонов В.А.

Подстанция №5 — вр. Белкин В.Ю., ф. Малинина С.В., ф. Шабоха Е.А.

Подстанция №6 — вр. Коньшина О.Г., ф. Семенов Ю.Ю., ф. Стоянова Л.В.

Август 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Павлюченко Н.С., ф. Болдырева Т.В.

Подстанция №3 — вр. Кисина Л.И., ф. Иванова Н.М., ф. Доржина Л.М.

Подстанция №4 — вр. Горбунова Н.П.,  ф. Соловьев С.А., ф. Пимонов В.А.

Подстанция №5 — вр. Толстиков Д.В., ф. Лобинцева И.В., м\с Кузнецов Е.В.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Егорова Е.В., ф. Устюгов Я.В.

Сентябрь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Владыкин С.В., ф. Флейшман В.А., ф. Шарафутдинова О.В.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Павлюченко Н.С., ф. Болдырева Т.В.

Подстанция №3 — вр. Труфанов А.В., ф. Федоров А.А., ф. Чертков С.Г.

Подстанция №4 — вр. Шрамкова О.Н.,  ф. Антипин Р.В., ф. Соловьев А.С.

Подстанция №5 — вр. Степанова Л.А., ф. Соловьева С.Ю., ф. Королева Ж.В.

Подстанция №6 — вр. Козак В.С., ф. Голдман Е.П., ф. Ануфриева Е.В.

Октябрь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Агишев Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Картавый А.В.

Подстанция №2 — вр. Тахтараков В.Ю., ф. Медведева М.М., ф. Давыдова Р.А.

Подстанция №3 — вр. Павловский В.В., ф. Иванова Н.М., ф. Доржина Л.М.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н.,  ф. Серенкова С.В., ф. Соловьев А.С.

Подстанция №5 — вр. Симонова А.О., ф. Юркин И.Н., ф. Левченко Д.С.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Голдман Е.П., ф. Севостьянова Н.А.

Ноябрь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Мелешин В.М., ф. Баталова М.Н., ф. Флейшман В.А.

Подстанция №2 — вр. Зиновьев А.Л., ф. Петров В.В., ф. Скрипкина Л.В.

Подстанция №3 — вр. Труфанов А.В., ф. Сенина Г.Н., ф. Бородин А.А.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н.,  ф. Прудиус Т.А., ф. Соловьев А.С.

Подстанция №5 — вр. Симонова А.О., ф. Юркин И.Н., ф. Шабоха Е.А.

Подстанция №6 — вр. Коньшина О.Г., ф. Стоянова Л.В., ф. Семёнова И.Ю.

Декабрь 2019 года

Подстанция №1 — вр. Тумшевиц Е.В., ф. Седельникова Л.П., ф. Бильдина Е.И.

Подстанция №2 — вр. Скарубский А.М., ф. Моткин Е.А., ф. Кацер  Т.Д.

Подстанция №3 — вр. Пивоварова Ж.А., ф. Сенина Г.Н., ф. Бородин А.А.

Подстанция №4 — вр. Петров Е.В.,  ф. Дрейман Р.Р., ф. Антипин Р.В.

Подстанция №5 — вр. Симонова А.О., ф. Юркин И.Н., ф. Шабоха Е.А.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Голдман Е.П., ф. Егорова Е.В.

Комментарии запрещены.