Лучшая бригада

 

Лучшая бригада 2019

Январь 2020 года

Подстанция №1 — вр. Прохоренко А.А., ф. Флейшман В.А., ф. Прищепенко Т.С.

Подстанция №2 — вр. Вербоноль Л.Н., ф. Лупа Н.Л., ф. Сивкова И.Н.

Подстанция №3 — вр. Кисина Л.И., ф. Доржина Л.М., ф. Романова С.Г.

Подстанция №4 — вр. Шрамкова О.Н., ф. Абакумова Н.В., ф. Дрейман Р.Р.

Подстанция №5 — вр. Федорова И.В., ф. Ковалева Е.И., ф. Соловьева С.Ю.

Подстанция №6 — вр. Труфанова Л.В., ф. Егорова Е.В., ф. Гладков В.В.

Февраль 2020 года

Подстанция №1 — вр. Потылицин В.Ю., ф. Савельев Д.Г., ф. Богатырева С.В.

Подстанция №2 — вр. Тарасов Е.А., ф. Левкина Е.П., ф. Хлопкова Л.Г.

Подстанция №3 — вр. Пивоварова Ж.А., ф. Сенина Г.Н., ф. Нюхалов Д.С.

Подстанция №4 — вр. Гнедаш А.А., ф. Абакумова Н.В., ф. Серенкова С.В.

Подстанция №5 — вр. Степанова Л.А., ф. Дорогова О.М., ф. Ковалева Е.И.

Подстанция №6 — вр. Коньшина О.Г., ф. Устюгов Я.В., Ефимова С.А.

Март 2020 года

Подстанция №1 — вр. Рожков С.П., ф. Савельев Д.Г., ф. Богодухов В.В.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Болдырева Т.В., ф. Бурагаева Н.Н.

Подстанция №3 — вр. Труфанова А.В., ф. Волкова Т.В., ф. Бородин М.М.

Подстанция №4 — вр. Шарова Т.С., ф. Прудиус Т.А., ф. Лупандина Е.В.

Подстанция №5 — вр. Толстиков Д.В., ф. Юркин И.Н., ф. Безъязыков А.В.

Подстанция №6 — вр. Бежок А.М., ф. Устюгов Я.В., Семенов Ю.Ю.

Апрель 2020 года

Подстанция №1 — вр. Гнедаш А.А., ф. Бильдина Е.И., ф. Лещенко Н.В.

Подстанция №2 — вр. Вербоноль Л.Н., ф. Кажарская Г.В., ф. Хлопкова Л.Г.

Подстанция №3 — вр. Кисина Л.И., ф. Костенко Т.В., ф. Ермолаев И.В.

Подстанция №4 — вр. Шарова Т.С., ф. Соловьёв А.С., ф. Лупандина Е.В.

Подстанция №5 — вр. Белкин В.Ю., ф. Безъязыков А.В., ф. Лобинцева М.В.

Подстанция №6 — вр. Пахомова И.Г., ф. Гладков В.В., Шарова Н.А.

Май 2020 года

Подстанция №1 — вр. Потылицин В.Ю., ф. Гамершмидт И.В., ф. Плотникова М.Н.

Подстанция №2 — вр. Болдырев И.В., ф. Давыдова  Р.А., ф. Болдырева Т.В.

Подстанция №3 — вр. Труфанов А.В., ф. Маслова Е.А., ф. Нюхалов Д.С.

Подстанция №4 — вр. Шарова Т.С., ф. Серенкова С.В., ф. Абакумова Н.В.

Подстанция №5 — вр. Симонова А.О., ф. Шабоха Е.А., ф. Кузнецов Е.В.

Подстанция №6 — вр. Бежок А.М., ф. Семенов Ю.Ю., Стоянова Л.В.

Июнь 2020 года

Подстанция №1 — вр. Мелешин В.М., ф. Шевчук М.Г., ф. Прищенко Т.С.

Подстанция №2 — вр. Тарасов Е.А., ф. Луппа  Н.Л., ф. Хлопкова Л.Г.

Подстанция №3 — вр. Пивоварова Ж.А., ф. Сенина Г.Н., ф. Флейшман В.А.

Подстанция №4 — вр. Юсупова Е.Н., ф. Лупандина Е.В., ф. Прудиус Т.А.

Подстанция №5 — вр. Белкин В.Ю., ф. Яхина О.Д., ф. Лобинцева М.В.

Подстанция №6 — вр. Сердюк В.В., ф. Шатрова Н.А., Егорова Е.В.

Комментарии запрещены.